« powrót
Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane b臋d膮 bezpieczne!
Data publikacji: 2021-03-18, 09:43:09
Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludno艣ci i Mieszka艅 2021 (NSP 2021) b臋d膮 podlega膰 rygorystycznej ochronie. Gwarantuj膮 to zarówno zapisy prawne nak艂adaj膮ce m.in. bezwzgl臋dny obowi膮zek zachowania tajemnicy statystycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne blokuj膮ce osobom niepowo艂anym dost臋p do danych spisowych.

Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych bada艅 ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzgl臋dny priorytet. Wype艂niaj膮c formularz spisowy NSP 2021 mo偶emy by膰 pewni, 偶e dane nie b臋d膮 ujawnione ani przekazane innym podmiotom.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych s膮 poufne i podlegaj膮 szczególnej ochronie, na zasadach okre艣lonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonuj膮ce prace spisowe s膮 obowi膮zane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje 偶adnych wyj膮tków daj膮cych mo偶liwo艣膰 jej uchylenia. Za jej z艂amanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolno艣ci.

Dane spisowe s膮 równie偶 odpowiednio zabezpieczone pod wzgl臋dem informatycznym. W艂a艣ciwa ochrona informatyczna jest niezb臋dna – badania statystyczne s膮 dzi艣 prowadzone w przewa偶aj膮cej mierze za po艣rednictwem Internetu. Równie偶 podczas NSP 2021 spis ka偶dej osoby b臋dzie przeprowadzany za po艣rednictwem aplikacji internetowej.

System zabezpiecze艅 informatycznych polskiej statystyki publicznej jest na bie偶膮co sprawdzany i aktualizowany. Zadzia艂a艂 bez zarzutu podczas ubieg艂orocznego Powszechnego Spisu Rolnego.

Warto podkre艣li膰, 偶e dane spisowe b臋d膮 przekazywane do wiadomo艣ci publicznej jedynie w formie zagregowanej – czyli 艂膮cznie dla danego szczebla terytorialnego (gmina, powiat, województwo, kraj) lub zakresu tematycznego (np. gospodarstwa domowe wg liczby osób). W 偶adnym wypadku nie b臋d膮 publikowane dane dotycz膮ce poszczególnych osób lub pojedynczego gospodarstwa domowego!

Wi臋cej informacji znajduje si臋 na stronie https://spis.gov.pl

Galeria wiadomości
« powrót

Wydarzenia


Polecamy
Copyright by Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego    |    Wykonanie: Plocman

Strona powstała w ramach projektu pn.
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.