Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Płocku w dniu 18.07.1996 r. w dziale A pod numerem 560.

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.05.2002 r. zarejestrował Stowarzyszenie pod numerem KRS 0000114218.

Statut Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego uchwalony został w dniu 18.07.1996 r. przez Walne Zebranie SGTPG i zatwierdzony przez Sąd Okręgowy w Płocku.

Zmiany Statutu dokonywane przez Walne Zebranie Członków SGTPG:
- w dn. 04.02.2002 r. (uchwała nr 1/2002 WZC)
- w dn. 05.03.2004 r. (uchwała nr 9/2004 WZC)
- w dn. 08.11.2004 r. (uchwała nr 12/2004 WZC)
- w dn. 28.12.2005 r. (uchwała nr 8/2005 WZC)
- w dn. 16.02.2006 r. (uchwała nr 8/WZ/2006 WZC)
- w dn. 18.04.2011 r. (uchwała nr 6/WZ/2011 WZC)
- w dn. 23.03.2018 r. (uchwała nr 9/WZ/2018 WZC)

Aktualnie obowiązuje jednolity tekst Statutu SGTPG uchwalony uchwałą nr 9/WZ/2018 Walnego Zebrania Członków w dniu 23 marca 2018 r.
 
Statut Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

W roku 2021 darowizny, które wpłynęły od firm na konto Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego wynosiły łącznie 4956,89 zł
« powrót |  Do góry

Wydarzenia


Polecamy
Copyright by Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego    |    Wykonanie: Plocman

Strona powstała w ramach projektu pn.
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.